novice_2018_cps_cerkno

Povabilo na prvo javno razpravo za pripravo Celostne prometne strategije občine Cerkno

admin Novice

Spoštovani,

Občina Cerkno pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določila CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da pri njeni pripravi sodelujejo občanke in občani.

Namen Celostne prometne strategije je uvesti pameten in učinkovit prometni sistem, ki ga bo pripravila strokovna skupina, usklajen pa bo v posvetovanju z javnostjo. Skozi različne ukrepe  bo spodbujano kolesarjenje, hoja in uporaba javnih prevoznih sredstev ter drugačnih oblik prevoza. Uspešnost ukrepov CPS se bo pokazala v boljši učinkovitosti prometa in mobilnosti ter bolj trajnostnih  potovalnih navadah prebivalcev. Pokazali se bodo tudi pozitivni učinki na okolje in zdravje ljudi ter na kakovost bivanja občanov. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo nedvomno velik vpliv na življenje in mobilnost občanov, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njenem načrtovanju. Postopek priprave strategije je v ta namen prepleten s številnimi dejavnostmi obveščanja in vključevanja javnosti – vse od prvega pa do zadnjega koraka. Odprte bodo številne možnosti sodelovanja in posvetovanja med vsemi deležniki – predstavniki javne uprave, gospodarstva in civilne družbe, vključno z vsemi zainteresiranimi občani.

Prva javna razprava kot posvetovalno srečanje  pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov bo potekala v četrtek, 5. aprila, s pričetkom ob 17.00 uri v Večnamenskem centru Cerkno, na Bevkovi 22, v Cerknem.

Glavni namen razprave bo predstavitev ključnih informacij o pripravi CPS, razprava z udeleženci ter pridobitev njihovih mnenj o aktualnih prometnih izzivih ter predlogih glavnih usmeritev CPS, pa tudi morebitnih dodatnih predlogov glede vključevanja javnosti.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: obcina@cerkno.si ali telefonsko številko: 05 37 34 640.

Več o Celostni prometni strategiji tudi na informativni zloženki na TEJ POVEZAVI.

Vabljeni!

Župan Jurij Kavčič in občinska uprava Občine Cerkno