novice_2018_greta_01

Povabilo na predstavitev projekta GRETA: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno?

admin Novice

Četrtek, 1.3.2018 ob 17:30

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Cilji občine in razumevanje aktivnosti na lokaciji za prehod v nizkoogljično družbo.

  • Podnebni in energetski cilji občine (Simona Pestotnik)
  • Razstava tipičnih kamnin na območju občine Cerkno in njihovih značilnosti ter toplotne prevodnosti kamnin in potencial energije iz geotermalnih toplotnih črpalk v občini Cerkno (Jernej Jež in Dušan Rajver)
  • Primerjava stroškov in koristi energije iz geotermalnih toplotnih črpalk na primeru ocene za stanovanjske bloke na Sedejevem trgu (Joerg Prestor in Tomaž Lozej)
  • Razprava in ogled tipičnih kamnin na območju občine Cerkno

Gre za nadaljevanje predavanja Kaj iščejo geologi v Cerknem? O potencialih plitve geotermalne energije v občini Cerkno. Takrat je bila predstavljena izredno pisana geološka sestava tal v Cerknem, temperature v tleh, koliko geotermalne energije se že izkorišča v občini Cerkno, različni primeri izkoriščanja geotermalne energije, grobe ocene investicij ter potencialih plitve geotermalne energije na Cerkljanskem k energetski neodvisnosti občine. Nadaljevali pa bomo predvsem z odgovori na vprašanje Koliko nas stane ogrevanje z zemljino toploto? Koliko nas stane takšna investicija, energenti, vrtine, tudi v primerjavi z drugimi sistemi kot so kotel na polena, sekance, pelete, kurilno olje, naftni in zemeljski plin ter toplotne črpalke zrak-voda, zemlja-voda in voda-voda.  Predstavljene bodo tudi tipične kamnine na območju občine Cerkno  in njihovih toplotnih prevodnosti v primerjavi z drugimi snovmi npr. jeklo, steklena volna, beton, les, led, voda, zrak. Slednje bodo tudi razstavljene in na ogled. Na primeru občine Cerkno bo prikazana tudi priložnost občine pri doseganju ciljev podnebno energetske politike, ta je zagotovo lokalna.

Predstavitev s strani predstavnikov Geološkega zavoda Slovenije bo trajala eno uro, nato bo sledila razprava. Predavanje je za udeležence brezplačno. Informacije in predhodne prijave za udeležbo na predavanju se zbirajo na ICRA d.o.o. Idrija, na tel. št.: 05 37 43 912 ali na elektronski naslov: info@icra.si, do torka, 27. februarja.

Projekt GRETA (Površinski geotermalni viri na območju Alpskega prostora) si je zastavil cilj, da izboljša trajnostno izkoriščanje površinskih geotermalnih virov za znatno zmanjšanje izpustov CO2. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter skozi program Interreg Alpine Space 2014 – 2020.

GRETA is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme. Send us an email at contact@greta-alpinespace.eu and see more about GRETA at www.alpine-space.eu/projects/greta.