cerkno_projekti_intesi

Povabilo k sodelovanju pri raziskavi projekta INTESI

admin Novice

ICRA kot zunanji sodelavec Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sodeluje pri izvajanju dveh pilotnih aktivnosti projekta INTESI na območju občin Idrija in Cerkno. Gre za projekt v okviru transnacionalnega programa teritorialnega sodelovanja Območje Alp, ki omogoča sodelovanje alpskih regij pri reševanju skupnih problemov, kot so na primer demografske spremembe, dostopnost, varovanje naravne in kulturne dediščine. Projekt INTESI je namenjen pregledu, pripravi in prenovi celostnih prostorskih strategij za zagotavljanje storitev splošnega pomena, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, osnovne dobrine in javni transport.

V okviru pilotne aktivnosti 2 se ukvarjamo s tematiko dostopnosti oskrbe z osnovnimi dobrinami, kot so živila, potrebščine, bančne in poštne storitve. Na tem področju je še posebej v zadnjem desetletju prišlo do velikih sprememb. Ustanavljali so se diskontni trgovski centri na obrobjih mest, hkrati pa so se zapirale manjše lokalne trgovine za vsakdanjo oskrbo tako v središčih mest, kot na podeželju. Na podeželju so se zaprle tudi poslovalnice pošt in bank, kar je zmanjšalo dostopnost do teh storitev splošnega gospodarskega pomena.

Kot eno izmed aktivnosti pripravljamo zgodovinski pregled razvoja trgovin z vsakdanjimi dobrinami, bank, pošt in lekarn na Idrijsko-Cerkljanskem. Pri tem nas še posebej zanima, kakšen je bil obseg te ponudbe (katere trgovine so obstajale, kje so bile locirane, kaj so prodajale), kakšen je bil tip ponudbe (zasebna, javna lastnina, zadruge) in pa morebitni problemi z oskrbo, ki so se zaradi različnih vzrokov pojavljali v zgodovini. Pregled bo razdeljen na tri obdobja proučevanja in sicer od 1900 do 1945, po drugi svetovni vojni do osamosvojitve Slovenije (1991) in od 1991 do danes.

Zbiramo podatke, pisne vire in slikovno gradivo, ki bodo dopolnili vsebino naše raziskave in z njo povezane razstave, ki bo na ogled v Idriji in Cerknem v začetku leta 2018. S tem namenom vabimo vse posameznike z Idrijsko-Cerkljanskega, ki bi želeli z nami deliti informacije o ponudbi teh storitev v določenem obdobju, fotografije, zanimive zgodbe ali druge vire, da nas kontaktirajo na tel. št. 05/ 37 43 913 ali po e-pošti dusanka.cernalogar@icra.si. Vsakega vašega prispevka bomo zelo veseli.

Projekt INTESI je sofinanciran s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada preko programa Interreg Alpine Space, transnacionalnega sodelovanja Območje Alp.