Povabilo k posredovanju pobud za vzpostavitev kolesarskih povezav in podatkov o že obstoječih kolesarskih povezavah/poteh na Idrijsko-cerkljanskem območju

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V regije je med občinami sprejet dogovor, da se za celotno območje regije pripravi Regijski načrt kolesarskih povezav. Poudarek v načrtu bo na  daljinskih (državnih in regionalnih kolesarskih povezavah), vendar so kot navezava na le-te izjemno pomembne lokalne že obstoječe kolesarske poti  ter potencialne kolesarske povezave. Namen priprave tako priprave popisa pobud, kot v nadaljevanju načrta je vzpostavitev povezanih kolesarskih povezav (med območji posameznih občin) in uskladitev pobud na območju celotne regije.

Vabimo vas, da nam kot uporabnik, upravljavec, zainteresirana strokovna javnost,…

Do 30. 8. 2013 posredujte:

  • kolesarske povezave (obstoječe in pobude) zarisane na zemljevidu ali v obliki gps sledi (dolinske povezovalne poti, gorsko-kolesarske poti, turistične in tematske poti primerne za kolesarje), najmanj v obsegu:
  • navedbe lokacije/trase obstoječe poti oziroma predlagane pobude za vzpostavitev kolesarske povezave,
  • kratkega komentarja glede obstoječega stanja povezave ter vse ostale informacije, za katere menite, da so potrebne.

Delovna skupina bo prispelo gradivo pregledala in uskladila s predlagatelji in nosilci urejanja prostora. Rezultat bo osnova skupne kolesarske hrbtenice območja za potrebe usklajenega urejanja, označevanja, promocije ali drugih aktivnosti.

Dodatne informacije: vojko.hvala@icra.si, št. mobitela: 031 815 757.

Podatke pošljite na e-naslov vojko.hvala@icra.si ali po navadni pošti na: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.