Povabilo k oddaji ponudb za javna naročila

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, obvešča, da so na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 objavljena povabila k oddaji ponudb za naslednja javna naročila:

  • Javno naročilo: »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2018, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«,
  • Javno naročilo »Izgradnja večnamenskega objekta Kladje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«,
  • Javno naročilo: »Izdelava projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Občine Cerkno« in
  • Javno naročilo: »Izgradnja novega gasilskega doma PGD Plužnje«. (grafika gasilskega doma – *.zip datoteka – PRENOS)

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudb, ki morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je dostopna na portalu javnih naročil.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročil in v zvezi s pripravo ponudb poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudbe se štejejo za pravočasno oddane, če jih naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn-gov.si/eJN2 najkasneje do 15. 5. 2018 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 5. 2018 in se bo pričelo ob 09:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.