Povabilo k oddaji ponudb za javna naročila

admin Javna naročila, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, obvešča, da so na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3) na spletnem naslovu  https://ejn.gov.si/eJN2 objavljena povabila k oddaji ponudb za naslednja javna naročila:

Javno naročilo:

  • »Dobava toplote iz obnovljivih virov energije za objekt Platiševa ulica 39 (upravna stavba stare Ete)«

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudb, ki morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je dostopna na portalu javnih naročil.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročil in v zvezi s pripravo ponudb poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudbe se štejejo za pravočasno oddane, če jih naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn-gov.si/eJN2 najkasneje do 23. 3. 2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 3. 2020 in se bo pričelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.