Poslanec Samo Bevk na obisku v Cerknem

admin Novice

V ponedeljek 13. maja 2013 je predsednik uprave ETA d.o.o. Cerkno g. Zoran Golob, skupaj s poslancem g. Samom Bevkom organiziral sestanek, ki se ga je udeležil tudi župan Miran Ciglič,  dir. Certe g. Sedej Metod, dir. Hotela Cerkno g. Vasilij Sedej ter občinska svetnica ga. Antonija Dakskobler.

Poslanec Samo Bevk je prevzel vodenje odbora za infrastrukturo in prostor pri državnem zboru, zato je beseda tekla najprej o cestni infrastrukturi. G. Bevk je poudaril, da je 4. razvojna os zabeležena v vseh strateških dokumentih države ter si bo zato prizadeval, da se s procesom njenega uvrščanja v prostor nadaljuje. Prav tako je bilo poudarjeno, da rekonstrukcija davške ceste poteka uspešno in pričakovati je, da bo grobi asfalt položen do naslednje zime, kar bi SC Cerkno omogočilo povečan obisk. V nadaljevanju je beseda tekla tudi o problematiki žičničarstva v Sloveniji in vsi prisotni so ugotovili, da bi bilo za razvoj in obstanek žičničarstva nujno potrebno najti sistemske rešitve, saj turistični centri nujno potrebujejo delovanje v obeh sezonah. Opozorilo se je tudi na problem izvajanja zimske službe, ki so jo občine izvedle na zadovoljiv način, toda ob velikih stroških. Nekatere občine so nastalo situacijo razglasile za naravno katastrofo, kar skuša Skupnost občin Slovenije, z zbiranjem podatkov o porabi sredstev za ta namen, tudi doseči. Dotaknili so se tudi sanacij poplavnih škod. Za leto 2013 je v občini Cerkno predvidena sanacija le dveh poplavnih škod, ker za drugo trenutno ni denarja. Napoveduje se, da bi pristojno ministrstvo-MKO utegnilo pridobiti dodatna sredstva,s katerimi bi povečali obseg sanacij škod po poplavah 2007,2010 in 2012. Poslanec Bevk je opozoril na program kulturne in naravne dediščine, znotraj katerega se razmišlja o ponovitvi kandidature Partizanske bolnice Franja za UNESCO ter umestitvi Laufarije v naziv žive mojstrovine z možnostjo kasnejše kandidature za UNESCO. Pri programu Divje babe do preboja na nacionalnem nivoju še ni prišlo, predvsem v smislu nadaljevanja izkopavanja.

Še posebej je bilo opozorjeno na problematiko javnih razpisov in poslanca prosilo za pomoč v smislu dodatnih informacij na to temo in politično podporo, kajti v zadnjem času je bila občina Cerkno žrtev političnih preigravanj (izločitev iz JR energetska sanacija OŠ) kot tudi izločitev Goriške iz razpisov ministrstva za kmetijstvo.

Sestanek se je zaključil z obravnavo aktualne ekonomske situacije in nacionalnim reformnim programom, programom stabilnosti in uvajanja dodatnega DDV.