novice_2018_energetska_sanacija_os_cerkno_zakljucena

Poročilo o zaključeni investiciji: Energetska sanacija Osnovne šole Cerkno

admin Novice

Po dobrem letu gradbenih del, ki so se izvajala na objektu OŠ Cerkno, so le-ta zaključena. V okviru prenove je bilo zamenjano stavbno pohištvo (okna in vrata), streho se je obložilo z dodatno toplotno izolacijo, izvedena je bila sanacija ravne strehe na zahodnem delu objekta, menjalo se je svetlobne kupole ter uredilo celoten ovoj stavbe. V okviru celovite energetske sanacije in prenove stavbe se je obstoječo razsvetljavo v stavbi nadomestilo z energetsko varčno razsvetljavo. V okviru projekta je bila postavljena tudi električna polnilna postaja, na kateri bo možnost polnjenja električnih vozil.

Z izvedbo naložbe se je izboljšala energetska učinkovitost stavbe, izboljšali so se delovni pogoji v samem objektu, zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja. Z izvedbo investicije se bodo tako zmanjšali stroški toplotne in električne energije, nižji bodo stroške vzdrževanja, kar pa bo imelo pozitiven vpliv tudi na občinski proračun.

OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

Naziv: »ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA STAVBE OŠ CERKNO«
Bruto vrednost investicije: 775.336,78 EUR
Bruto vrednost GOI del: 744.276,23 EUR
Izvajalec GOI del: Dema plus d.o.o. Ljubljana
Začetek obnove: avgust 2017
Zaključek obnove: september 2018

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

logotipi-kohezijski-sklad-eu-min-za-infrastrukturo-slo