Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2019

admin Obvestila

Občina Cerkno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna Občine Cerkno za izvedbo letnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina uresničuje javni interes v športu tudi tako, da načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte.

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18). Prav tako je sprejel Letni program športa v občini Cerkno za leto 2019, s katerim je opredelil področja sofinanciranja.

Podrobneje na spodnji povezavi: