Poročilo o kakovosti vodooskrbe za leto 2019

admin Obvestila

V rubriki Javni zavodi in službe/Oskrba s pitno vodo/Poročila o kakovosti vodooskrbe smo objavili Poročilo o kakovosti vodooskrbe za leto 2019.