Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 za leto 2018

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2018 je četrto zaporedno letno poročilo o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem nivoju.

Podrobneje na spodnji povezavi: