novice_2015_zapisniki-odborov-in-odgovori-na-vprasanja-svetnikov

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 za leto 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Novice, Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2017 je tretje zaporedno letno poročilo o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem nivoju.

Podrobneje v priloženi datoteki: