Poročilo o izidu nadomestnih volitev v KS Orehek

admin Volitve

Občinska volilna komisija občine Cerkno objavlja skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) naslednje

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI OREHEK

Na nadomestnih volitvah dne 21.10.2007 so bili v svet krajevne skupnosti OREHEK izvoljeni:

  1. SABINA ŠORLI roj. 06.11.1974 Jesenica 24
  2. DUŠAN TROHA roj. 04.02.1955 Jesenica 1a
  3. IVAN PAJNTAR roj. 23.05.1961 Orehek 33

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE CERKNO
Predsednica:
JULIJANA MLAKAR l.r.