novice_2019_porocila_s_srecanj_za_pripravo_novega_lmp

Poročila s srečanj za pripravo novega lokalnega mladinskega programa

admin Novice

Srečanja so potekala v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, prostorih kluba Texas Šebrelje, v prostorih KŠD Šeškarji in v prostorih šole v Novakih. Planirano je bilo še eno srečanje v Vaškem središču Lazec, vendar je to zaradi odsotnosti trenerja žal odpadlo.

Srečanja je v sodelovanju z Blažem Makucem in Nino Bavčar Čargo (Inštitut za mladinsko politiko) pripravil in izpeljal Borut Cink z Mladinskega sveta Slovenije.

Namen srečanj:

 • Oblikovati model za posvetovanja z mladimi (in tudi drugimi starostnimi ter družbenimi skupinami v občini)
 • Vzpostaviti model posvetovanj in sodelovanja med mladimi in občino
 • Vzpostavitev občutka slišanosti mladih s strani občine in želje po prispevanju k delu občine
 • Krepiti zaupanje med mladimi in občino
 • Dvigniti zavest med mladimi o dejavnosti občine na področju mladine in mladinskega dela

 

Cilji srečanj:

 • Omogočiti prostor za dialog med mladimi in predstavniki občine
 • Zbrati 30 mladih in izvesti posvetovanje o njihovih potrebah predlogih, idejah, ki se jih upošteva pri pripravi lokalnega programa za mlade
 • Predstaviti načrt priprave lokalnega programa za mlade
 • Pridobiti ideje, predloge in želje mladih na naslednjih področjih:
 1. Zaposlovanje
 2. Stanovanja
 3. Participacija
 4. Mladinsko organiziranje
 5. Mobilnost in prosti čas
 6. Informiranje

Program srečanj:

novice_2019_porocila_s_srecanj_za_pripravo_novega_lmp_program

Naslednji korak pri pripravi lokalnega programa za mladino je priprava ankete s katero želimo doseči še več mladih in ugotoviti njihove poglede na življenje v Občini Cerkno. Anketo bo pripravil Inštitut za mladinsko politiko.