Pomoč ob neurju 2007 – številka transakcijskega računa

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V Občini Cerkno smo se odločili, da začnemo zbirati finančna sredstva za odpravo posledic na območju občine Cerkno, ki jih je povzročilo neurje v torek 18. septembra 2007.

Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun:
01214-6000000063 sklic 00 014-2007
Namen: Pomoč ob neurju 2007

Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo.