Pojav tularemije v severno-primorski regiji

admin Obvestila

V priponki obvestilo o pojavu tularemije v severno – primorski regiji in možnost prenosa te redke vendar hude bolezni s pitno vodo.

Dosedanji rezultati so potrdili prisotnost bakterije F. tularensis v pitni vodi treh zasebnih vodovodov, kar nakazuje na možnost prenosa s pitno vodo tudi na drugih vodovodih (oz. virih pitne vode) v regiji.

V ostalih regijah v Sloveniji letos še ni bilo zabeleženih primerov tularemije z izjemo enega v gorenjski regiji (v marcu).

Pojav tularemije v severno – primorski regiji povezujemo z mišjim letom in obilnimi padavinami v maju.

Pojav tularemije v severno – primorski regiji (.pdf datoteka)

Podatki o tularemiji (.pdf datoteka)