obcina_cerkno_logo

Pojasnilo: Dvig cen za odvoz komunalnih odpadkov iz občine Cerkno

admin Novice

Svetnikom Občine Cerkno je bil v mesecu novembru predstavljen predlog za dvig cen za odvoz komunalnih odpadkov iz občine Cerkno. Svetniki so se strinjali, da je glede na stroške dvig cen nujen, vendar pa predlog ni bil sprejet zaradi spornega razloga za dvig cene. Sporni razlog, ki je pri svetniki vzpostavil sum na nepravilno izračunane cene je bil: odhodki iz naslova oblikovanja popravka vrednosti terjatev iz naslova SGI – terjatve v sodnem postopku. Občinska uprava občine Cerkno trenutno obravnava nov Elaborat o oblikovanju cen storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Do potrditve novega elaborata na občinskem svetu cene ostajajo iste. Predvsem pa odgovornost glede negativnega poslovanja ni samo na občini Cerkno, kakor je v nekaterih medijih predstavljeno. Javno podjetje Komunala Idrija za občino Cerkno izvaja samo Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in ne tudi ostalih storitev javne službe (vzdrževanje občinskih cest, zimska služba, oskrba s pitno vodo…).