Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji

admin Volitve

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji najdete na tej povezavi.