Pogoji za plakatiranje – volitve v Evropski parlament

admin Volitve

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Cerkno za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament najdete na tej povezavi.