Pogoji za plakatiranje – volitve poslancev v državni zbor

admin Volitve

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Cerkno za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev najdete na tej povezavi.