Podaljšanje vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo

admin Vodooskrba

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode obvešča, da se dne 31. 12. 2020 velikemu številu vodnih dovoljenj izteče čas veljavnosti. Vse občane Občine Cerkno prosimo, da pregledate datume izteka veljavnosti vaših vodnih dovoljenj, pridobljenih za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, saj lahko vodno dovoljenje na podlagi pravočasne vloge podaljšate.

Obrazec za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo, ki ga vložite na Direkcijo Republike Slovenije za vode in dodatna navodila v zvezi s postopkom podaljšanja dovoljenja lahko pridobite na spletni povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-podaljsanje-vodnega-dovoljenja-za-lastno-oskrbo-s-pitno-vodo/

Vlogi je potrebno priložiti izjavo pristojne občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno.

Vlogo lahko dobite tukaj.