Podaljšan rok za prijavo za ogled OŠ Cerkno v zvezi z JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V zvezi z JN »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je rok za prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do torka, 7. marca 2017 do 18:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo zaprosil za ogled.