gašper uršič

Po treh mesecih

admin Novice

Spoštovane občanke in občani, prvi trije meseci mojega mandata so bili namenjeni seznanjanju trenutne situacije v Občini Cerkno.

Opravil sem 140 srečanj z občani, različnih sestankov z gospodarskimi družbami, ki delujejo v Cerknem in predvsem spoznavanj z javnimi zavodi, ki delujejo v Občini Cerkno ter zagotavljajo osnovne storitve občanom. Iz tega razloga se je priprava proračuna zavlekla do meseca aprila in je zdaj v zadnji fazi. Proračun je načrtovan za leti 2019 in 2020. V prvem letu mandata bo prva prioriteta urejanje osnovne infrastrukture (predvsem urejanja podorov, ki ogrožajo varnost občanov) in začetek razvoja projektov ter programov na področju zagotavljanja boljšega življenja za vse občane.

Predlog proračuna bo najprej usklajen z vsemi člani odborov občinskega sveta Občine Cerkno.

Potekajo tudi že mediacije z občani v zvezi z zagotavljanjem pitne vode. Mediacija poteka med Občino Cerkno, ki jo predstavlja župan in posameznimi občani s posameznega vodovodnega omrežja. Vsak postopek se vodi ločeno, saj se situacije medsebojno razlikujejo. Za mediacijo je predvidenih med 1 do 5 srečanj. Reorganizacija dela občinske uprave je v prvi fazi in se bo predvidoma zaključila v prvem letu mandata. Več pa po zaključku postopkov.

V naslednjih tednih bom najprej izboljšal komunikacijo in v prvem delu komuniciral predvsem prek spletne strani Občine Cerkno, kjer vas bom seznanjal z aktualnimi novicami in dogodki. V sklopu obveščanja bo za vsa društva ter posameznike odprt tudi spletni portal. Posamezni članki s portala bodo objavljeni tudi v Cerkljanskih novicah.

Gašper Uršič, župan