Foto_Pet let prenovljenega Vecnamenskega centra Cerkno-2

Pet let Večnamenskega centra Cerkno

admin Novice

V nekdanjem dijaškem domu na Bevkovi 22, ki letos praznuje petletnico, imajo svoje prostore štiri podjetja in 13 društev, združenj in klubov, ki soustvarjajo družabno in kulturno življenje v Cerknem. Center je prizorišče kulturnih, izobraževalnih in rekreativnih dejavnosti, izhodiščna točka za turiste ter prenočišče za obiskovalce Cerknega ‒ predvsem mlade in otroke iz vse Slovenije, ki se udeležujejo programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Obenem je spodbudno delovno okolje za samostojne podjetnike, ki lahko dnevno, tedensko ali mesečno najemajo coworking prostor za svojo dejavnost.

V petih letih je CŠOD obiskalo blizu 11.000 obiskovalcev, pretežno mladih in osnovnošolcev, ki iz vse Slovenije prihajajo v šolo v naravi ali na aktivne počitnice. V zahodnem delu stavbe jim je na voljo 62 ležišč v zanimivo opremljenih eno- do šestposteljnih sobah s kopalnico ter več opremljenih prostorov za izvedbo seminarjev, delavnic, sprostitev in rekreativne dejavnosti.

»Na leto CŠOD Cerkno obišče 38 šol, razveseljivo pa je, da se šole po večini odločajo za 5-dnevne programe šole v naravi, saj lahko učenci tako doživijo celostno izkušnjo,« pove vodja CŠOD Cerkno Domen Uršič in pojasni, da imajo dva tedna rezervirana za aktivne počitnice, ostale termine pa zapolnijo skupine in posamezniki. »Za vikende v dom redno prihajajo pevski zbori, folklorne skupine, društva in podobne skupine, v poletnem času pa tudi tuje skupine turistov, ki si Cerkno izberejo kot izhodišče za raziskovanje Alp in zahodne Slovenije. Največ skupin pride s Češke, iz Belgije in Francije.«

Težavo je laže rešiti, če smo pripravljeni malo deliti

Občinski del stavbe, ki obsega dva večja skupna prostora za dogodke v pritličju in 15 pisarn v zgornjih prostorih, si delijo podjetniki in nepridobitne organizacije: Društvo Sožitje, Prijatelji Cerknega, Društvo diabetikov Idrija, Območno združenje Rdečega križa Idrija, taborniki iz Roda aragonitnih ježkov Cerkno, Športno društvo Cerkno, Orientacijski klub Azimut, Zveza prijateljev mladine Idrija, Foto klub Cerkno, C.M.A.K., Radio klub Cerkno, alpinisti Planinskega društva Cerkno in Čebelarsko društvo Cerkno.

Foto_Pet let prenovljenega Vecnamenskega centra Cerkno-3

Obiskovalci CŠOD-ja si delijo sobe, društva in organizacije poslovne prostore. Njihova pripravljenost za souporabo je ključna pri celostnem reševanju društvene prostorske problematike v Cerknem. Čeprav se Občina Cerkno trudi zagotavljati prostore vsem društvom, jim namreč lahko ponudi le tisto, kar jim v danih okoliščinah in zmožnostih lahko. Ker je težko vselej zagotoviti take pogoje, ki bi ustrezali vsem, in obenem upoštevati še finančne in prostorske zmožnosti občine, je razumevanje in sodelovanje organizacij še posebej dobrodošlo.

Od sobivanja do soustvarjanja in sodela

Kljub temu da so možnosti za izvajanje posebnih programov v Centru nekoliko omejene, je postal pomembno stičišče in središče kulturnih, izobraževalnih in rekreativnih dejavnosti. Še zlasti živahno je v pritlični predavalnici s predprostorom, kjer je LTO Laufar Cerkno lani organiziral 14 dogodkov, izobraževanj in delavnic za občane in druge obiskovalce. Ob petkih zvečer je bil prostor rezerviran za srečanja tabornikov, enkrat na teden za mlade mamice in novorojenčke, občasno se je spremenil v meditativen prostor za jogo in pilates, plesišče, predavalnico, prostor za pevske vaje, telovadnico in učilnico za najmlajše učence verouka.

Foto_Pet let prenovljenega Vecnamenskega centra Cerkno-4

Tako kot v prostem času je socialni stik vse pomembnejši tudi pri delu. Koncept sobivanja oziroma sodela (ang. coworking) podjetnicam in podjetnikom, ki zaradi majhne ekipe še ne potrebujejo svoje pisarne, omogoča skupno uporabo delovnega prostora z drugimi ustvarjalci, kjer se lahko povezujejo pri projektih, izmenjujejo izkušnje, si pomagajo in skupaj ustvarjajo.

Coworking v Večnamenskem centru Cerkno najemnikom ponuja vse ključne sestavine pisarne (delovno mizo s stolom, prostor za shranjevanje, internetno povezavo, brezplačno tiskanje …), souporabo pritličnih prostorov, ki so idealni za sestanke, predstavitve in razvijanje zamisli, predvsem pa spodbudno okolje za ustvarjanje. Vsak torek med 7.30 in 14.30 Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija tam ponuja tudi brezplačno podjetniško svetovanje, registracijo dejavnosti in urejanje poslovnih postopkov.

Za ogled prostorov, najem pisarne ali delovne mize v coworkingu se lahko obrnete na tajništvo Občine Cerkno: obcina@cerkno.si.