Partizanska bolnica Franja – sanacija hribine nad kulturnim spomenikom državnega pomena

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

V Uradnem listu RS št. 53 z dne 15.06.2007 (stran 4658) je objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije hribine nad kulturnim spomenikom državnega pomena – Partizanska bolnica Franja:

  • odstranitev večjega labilnega bloka v južnem delu podora,
  • podzidava skalnih previsov (kamen, beton) s stopniščenjem osnove in sidranjem,
  • postavitev lovilne podajne ograje pod območjem izpadanja skal za ustavljanje izpadlih skal.

Rok za sprejemanje ponudb je do 23.07.2007 do 11. ure.

Dodatne informacije dobite pri g. Janezu Rupniku – tel. 05 37 34 643.

V Uradnem listu RS št. 57 z dne 29.06.2007 (stran 5139) je objavljena dopolnitev, ki se glasi:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je do 04.07.2007. Zahtevke sprejema Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.