novice_odgovor na odprto pismo 7-2020_naslovna

Odgovor župana na odprto pismo glede ukinitve razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov na področju kulture za leto 2020

admin Novice

Objavljamo odgovor župana Občine Cerkno Gašperja Uršiča in občinske uprave na odprto pismo v zvezi z ukinitvijo razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov na področju kulture za leto 2020, ki ga je po elektronski pošti na Občino oziroma uredništvo Cerkljanskih novic pred dnevi naslovil Simon Hudolin s sopodpisniki. Vsebina odprtega pisma je objavljena tukaj.

Simon Hudolin s sopodpisniki v javnem pismu izraža nerazumevanje ukinitve razpisa Občine Cerkno za inovativne projekte na področju kulture, ki je bil v preteklosti objavljen v sklopu Javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti. Razpis je bil namenjen dejavnostim samozaposlenih v kulturi in drugih uveljavljenih umetnikov z referencami.

Vprašanje o razlogih za ukinitev razpisa in sodelujočih pri tej odločitvi je Hudolin na Občino Cerkno prvič naslovil 27. 6. 2020. Tedaj mu je župan Občine Cerkno Gašper Uršič pojasnil, da Občina letos daje več poudarka izvedbi obeležitev Bevkovih dnevov. Omenjena proračunska postavka je bila tako ukinjena, vsi potencialni prijavitelji pa so se še vedno lahko prijavili na obstoječe razpise:
– Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Cerkno,
– Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2020 in
– Javni razpis za izbor dvoletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo.

Po mnenju Hudolina in sopodpisnikov je odgovor župana nezadosten, zato dodatno pojasnjujemo ozadje odločitve o ukinitvi razpisa.

16. aprila 2020 je potekala 8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno, kjer sta bila na dnevnem redu tudi prvo in drugo branje Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020. Omenjena proračunska postavka ni bila vključena, na seji pa ni bilo pripomb odbora DD na predlagano ali predlogov za vključitev postavke oziroma pojasnilo razloga za izključitev postavke. Na 11. seji Občinskega sveta Občine Cerkno, ki je bila 12. maja 2020, je bil Odlok o proračunu v drugem branju tako tudi potrjen. Na 11. seji odbor DD zopet ni imel pripomb, obenem pa je bilo dodatno pojasnjeno, zakaj Občina letos daje prednost kulturnim programom pred posameznimi projekti.

Hudolin s sopodpisniki meni, da je imel razpis nekatere pomanjkljivosti, med drugim pravila pritožb. Ob tem zahteva, da pristojni odločajo na demokratičen način.

Glede te zahteve župan odgovarja, da povsem zagovarja demokratičnost, predvsem pa zakonitost pri odločanju. Iz tega naslova tudi ni moč uvesti predlaganih sprememb pravil. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 233. členu namreč jasno navaja, da “o pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala uprava samoupravne lokalne skupnosti v upravni zadevi iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti, in o pritožbi zoper odločbo, ki jo izda nosilec javnih pooblastil na podlagi predpisa sveta samoupravne lokalne skupnosti, odloča župan. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala uprava samoupravne lokalne skupnosti iz državne prenesene pristojnosti, [pa] odloča stvarno pristojno ministrstvo”. Izključitev župana iz odločanja o pritožbah ne bi bila zakonita, vključitev Odbora za družbene in društve dejavnosti pa ni mogoča, saj je Odbor politični organ, ki ni pristojen za odločanje o dodeljevanju sredstev upravičencem na razpisu.

Hudolin s sopodpisniki verjame, da bo z ukinitvijo razpisa Občina še težje preprečila beg možganov in upad kulture v občini Cerkno. Pričakuje, da Občina Cerkno začne s postopkom priprave novega načrta za področje kulture, kjer bi enakopravno sodelovali vsi aktivni na tem področju, ter skupno oblikovanje novega razpisa oziroma dolgoročne postavke v kulturnem proračunu za projekte profesionalne kulture brez vsebinskih in formalnih omejitev.

Kot je župan omenil že v prvotnem odgovoru, število prijaviteljev na kulturne razpise v zadnjih letih vztrajno pada (z 12 na 8), s tem pa tudi višina razdeljenih sredstev v sklopu razpisa za inovativne projekte:
– v letu 2015: 5024,00 eur,
– v letu 2016: 1225,00 eur,
– v letu 2017: ni bilo prijav,
– v letu 2018: 1850,00 eur,
– v letu 2019: 1.642,93‬ eur.

Iz tega naslova Občina Cerkno spodbuja in zagovarja dologoročno (programsko) delovanje na področju kulture, seveda z ozirom na trenutno zdravstveno situacijo. V letu 2020 je preko razpisov in dodatnih namenskih sredstev za področje kulture namenila skupno 74.000 eur, posredno preko javnih prireditev pa je razpisala še 6670,00 eur. Zadnji razpisni roki so se zaključili 29. junija 2020.

Kot alternativo ukinjenemu razpisu vabimo potencialne prijavitelje k prijavam na ostale razpise na področju kulture, v letošnjem letu pa k sodelovanju pri programu v sklopu Bevkovega leta.

Gašper Uršič
župan Občine Cerkno

 

 

***

Fotografija je simbolična. Vir: Pixabay