novice_2020_obvezno_zatiranje_ambrozije_foto_krzysztof_ziarner_kenraiz

Obvezno zatiranje ambrozije

admin Novice

Pelinolistna ambrozija je enoletna, grmičasto razrasla rastlina, ki se zelo agresivno razrašča na slabo oskrbovanih kmetijskih površinah, zemljiščih ob cestah in železnicah, opuščenih gradbiščih, degradiranih zemljiščih, parkiriščih in začastnih nasutjih peska. Izvira iz Severne in Južne Amerike, razširjena pa je po vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Njen cvetni prah povzroča seneni nahod.

Od leta 2010 je z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih  rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10; Odredba) določeno, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast.

Rastlino je treba odstranjevati vključno s koreninami ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se v rastni dobi ne obraste več. Prav tako so imetniki dolžni opraviti redna opazovanja zemljišč do konca septembra.

Kot navajajo na spletni strani https://www.gov.si/teme/ambrozija-lat-ambrosia/, je za njeno odstranjevanje na voljo več postopkov.

Postopki odstranitve:

  • ročno puljenje in prekopavanje (v tem primeru  se moramo predhodno zaščiti z rokavicami , v primeru cvetenja pa tudi z ustrezno zaščitno masko), ožiganje s plamenom;
  • košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi);
  • večkratna košnja in vsejavanje trave;
  • košnja ali ožiganje površin z večletno vegetacijo enkrat letno, preden se vegetacija strne;
  • v senci ali gostem posevku žvrklja oslabi;
  • kombiniranje mehanskih in kemičnih ukrepov.

Skladno s 5. členom Odredbe je odstranitev škodljive rastline strošek imetnika zemljišča. Nadzor nad spoštovanjem odredbe izvajajo fitosanitarni inšpektorji RS, ki lahko kot skrajni ukrep nespoštovanja odredbe izrečejo tudi denarno kazen.

Več o ambroziji si preberite v informativni zloženki (.pdf datoteka).

***

Viri:

– Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave (https://www.gov.si/teme/ambrozija-lat-ambrosia/

Vir fotografije: Krzysztof Ziarnek Kenraiz (https://sl.wikipedia.org/)