Obvezno obrezovanje grmičevja in dreves ob cestah

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno želi vse občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti. S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu naj bo vegetacija obrezana tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. Posebej bi želeli opozoriti na dejstvo, da se lahko veje grmičevja in dreves pod težo snega povesijo in lahko ogrožajo varno uporabo ceste, zato naj lastniki parcel ob javnih cestah upoštevajo tudi prihajajoče zimske razmere in ustrezno vegetacijo ustrezno obrežejo.

Gorazd Kragelj

Medobčinski inšpektor