Obvestilo o spremenjenem voznem redu nekaterih šolskih in delavskih avtobusov (sreda, 27.11.)

admin Obvestila

Vse uporabnike avtobusnih prevozov obveščamo, da bo v sredo, 27. novembra 2019 spremenjen vozni red nekaterih šolskih in delavskih avtobusov.

Odvozi ob 12:10:

ostanejo nespremenjeni, razen prevoz za:

  • Orehek in Zakojco, ki se bo opravil z enim avtobusom ter
  • odhod za Gorenje Novake, ki se spremeni iz 12:45 na 12:30 uro.

Odvozi ob 14:10 uri:

Smer Šebrelje: nespremenjen
Smer Kladje: spremeni se odhod iz 14:05 na 14:30 uro
Smer Gorenji Novaki: spremeni se odhod iz 14:12 na 14:30 uro
Smer Zakojca in Orehek: odhoda se združita in se opravita z enim avtobusom ob 14:10 uri
Smer Idrija: odhod nespremenjen ob 14:01 uri