Obvestilo o neuspešno končanem natečajnem postopku

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje

OBVESTILO O NEUSPEŠNO KONČANEM JAVNEM NATEČAJU

Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za družbene dejavnosti, ki je bil dne 2.6.2014 objavljen na spletnih straneh Občine Cerkno, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka. Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe.

Gradivo izbirnega postopka zajema:

  • besedilo objave javnega natečaja,
  • prijave kandidatov,
  • sklep o imenovanju natečajne komisije,
  • merila izbirnega postopka,
  • ocenjevalni zapisnik razgovorov s posameznimi kandidati.

Informacije o javnem natečaju posreduje mag. Martin Raspet, tel. 05 37 34 642.

Obvestilo se objavi na spletnih straneh Občine Cerkno www.cerkno.si.

ŽUPAN:
Miran Ciglič