Obvestilo o končanem natečajnem postopku

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za družbene dejavnosti je bila izbrana oseba, ki izpolnjuje vse natečajne pogoje za navedeno delovno mesto.