Obvestilo o končanem natečajnem postopku za Višji svetovalec v SUPVO

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9

5282 CERKNO

Številka: 100-0001/2009
Datum: 20.2.2009

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) izdajam naslednje

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja je bila izbrana VANJA MAVRI ZAJC, stanujoča Mostaniška cesta 49a, 5282 Cerkno, ki izpolnjuje vse natečajne pogoje za navedeno delovno mesto.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati. Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe.

Gradivo izbirnega postopka zajema:

  • besedilo objave javnega natečaja,
  • prijave kandidatov,
  • sklep o imenovanju natečajne komisije,
  • merila izbirnega postopka,
  • ocenjevalni zapisnik razgovorov s posameznimi kandidati.

Informacije o javnem natečaju posreduje Martin Raspet, tel. 05 37 34 642.

Obvestilo se objavi na spletnih straneh Občine Cerkno www.cerkno.si.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič