Obvestilo o končanem natečajnem postopku – Občinski inšpektorat

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) izdajata župana občin Cerkno in Železniki OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU za zasedbo uradniškega delovnega mesta OBČINSKI INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki.