Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom v Občinski upravi Občine Cerkno

admin Kadrovski razpisi

Številka: 100-0007/2018

Datum: 24.5.2018

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje

OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom v Občinski upravi Občine Cerkno, ki je bil dne 4.4.2018 objavljen na spletnih straneh Občine Cerkno in zavodu za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o javnem natečaju posreduje mag. Martin Raspet, tel. 05 37 34 642.

Župan:

Jurij Kavčič