Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin

admin Obvestila

Občane obveščamo, da do 30. oktobra 2019 na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Gradivo si je možno ogledati na sedežu občine v času uradnih ur.

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin je dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin na naslovu: www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer so objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala 14. 10. 2019 od 10:00 do 13:00 v prostorih občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

ROK ZA PRIPOMBE: do vključno 15. novembra 2019.

LASTNIKI NEPREMIČNIN PODAJO PRIPOMBE na vrednostno cono ali vrednostno raven, kjer se nepremičnina nahaja in jih posredujejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkov ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov: obcina@cerkno.si na obrazcu JR.MV-1. Lastniki lahko podajo tudi druge konkretne pripombe na modele vrednotenja na obrazcu JR.MV-2, ki ga pošljejo na GURS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.