Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2022

admin Obvestila

Zavezance  za  plačilo  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča  na  območju  Občine Cerkno obveščamo, da  je  Finančni urad  Nova Gorica izvedel  odmero  za  leto 2022.

Datum  odpreme odločb za  fizične in  pravne  osebe (vročene na portal e-Davki)  je 28. 7. 2022.

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo:

  1. obrok:  12.09.2022
  2. obrok:  11.11.2022

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo:

  1. obrok: 12.09.2022
  2. obrok: 12.10.2022
  3. obrok: 11.11.2022
  4. obrok: 12.12.2022