Obvestilo o dodeljenih sredstvih po javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v občini Cerkno za leto 2022 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Objavljamo sklep o začetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v občini Cerkno za leto 2022 ter imenovanje strokovne komisije za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisu.

Prilogi:

Sklep o začetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti  in programov društev in  organizacij  v občini Cerkno za  leto 2022 (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov (.pdf datoteka)