Obvestilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabnikom, ki se s pitno vodo oskrbujejo z lastno oskrbo

admin Obvestila, Vodooskrba

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) – V3-1714

Namen in cilj projekta je izpopolniti pregled nad kakovostjo pitne vode iz LOPV (lastne oskrbe s pitno vodo) v Sloveniji

LOPV, oz. lastna oskrba s pitno vodo, je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode glede na 5. tč. 2. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 88/12, (v nadaljevanju »Uredba«)

Naziv projekta: Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo (LOPV)

Trajanje projekta: 1.4.2018-30.3.2019

Financiranje:

 • Ministrstvo za zdravje (50%)
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50%)

Sestava projektne skupine:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH)

Vodja projektne skupine:

 • prim.prof.dr.Ivan Eržen, dr.med., spec

Člani projektne skupine:

 • Bonia Miljavac, dr. med. spec. higiene
 • Irena Veninšek Perpar, dr. med. spec. epidemiologije in javnega zdravja
 • Ivanka Gale, dr. med. spec. higiene in javnega zdravja
 • Dr. Katarina Bitenc, univ. dipl. soc.
 • Mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.
 • Katja Zelenik, dr. vet. med.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino

Podrobneje o opisu projekta najdete na TEJ povezavi.

Pojav tularemije v severno – primorski regiji; družinski izbruh, onesnažena pitna voda; priporočila za upravljavce vodovodov (.pdf datoteka)
Francisella tularensis v živilih (.pdf datoteka)