Obvestilo kmetovalcem in lastnikom kmetijskih ter drugih zemljišč

admin Obvestila

V zadnjih letih se v lovišču, s katerim upravlja LD Porezen Cerkno, zopet pojavljajo velike škode po divjadi.  Na travnikih in pašnikih največ škode povzročajo divji prašiči. Za preprečevanje škode smo zadolženi lovci. Tako določa zakonodaja. Vendar pa to ne pomeni, da za vso škodo, ki jo povzroči divjad, odgovarjamo samo lovci in, da jo moramo preprečevati samo mi. V smislu »dobrega gospodarja« in s tem obvarovanja svjega premoženja, ste kmetovalci in drugi uporabniki prostora, dolžni nekaj storiti tudi sami. Mi vam pri tem lahko svetujemo in do določene mere tudi pomagamo. Nikakor pa vam ne moremo nadomestiti celotne povzročene škode, saj za to enostavno nimamo finančnih sredstev. Odvisni smo od prihodkov, ki jih dobimo iz  lovišča, teh pa je, zaradi raznih ukrepov vlade, lovske zakonodaje in drugih dejavnikov, vse manj.

Za zmanjšanje in preprečevanje škode, ki jo na travnikih in pašnikih povzročajo divji prašiči, vam svetujemo:

  • Okoli pašnikov je potrebno namestiti žičnato ali drugo primerno ograjo.
  • Na pašnikih, ki so že ograjeni s tremi žicami, priporočamo namestitev dodatne žice, katera naj bo na višini okoli 30 cm od zemljišča.
  • Tudi na vhode na pašnik, kjer je običajno nameščena le ena žica, naj jih bo več.
  • Na tako ograjo se lahko namestijo tudi kaka dodatna odganjala, kot so dotrajani DVD ploščki, ali podobna svetleča in šumeča telesa.
  • Brez priklopa žice, ali druge ograje, na električnega pastirja, kot nam je vsem dobro znano, ne bo uspeha.
  • Škod na njivah in drugih obdelovalnih površinah je, vsaj zaenkrat, zelo malo. Pa vendar ne bo odveč če boste tudi okoli teh površin nastavili kaka odjanjala, svetleča in šumeča telesa, ptičja strašila i.t.d.. Tudi Arbin ne bo odveč.
  • Nenazadnje je eden od načinov preprečevanja in zmanjševanja škod tudi ta, da nam dovolite ob vaših pašnikh zgraditi lovske naprave za izvajanje lova in odstrela divjih prašičev, ki pa je, seveda, tudi omejen z letnim načrtom.

Prijavljanja škode:

Kot veleva zakonodaja, je potrebno škodo po divjadi, na ustrezenem obrazcu, ki ga dobite na spletu, LD prijaviti v treh dneh od dne, ko je bila ta opažena. Obrazec je potrebno s priporočeno pošto poslati na naslov LD. Dogaja se, da se škoda prijavlja tudi po en mesec po tem, ko je bila opažena. Zahtevo nekateri oškodovanci napišejo prostoročno ali kako drugače, brez podatkov, ki jih potrebujemo za oceno škode in kasneje vnos v ustrezne računalniške aplikacije. List papirja, na katerem je napisana zahteva za oceno škode, posamezniki enostavno vržejo v nabiralnik ob lovskem domu.

Škodo smo vam, po prejeti prijavi, dolžni oceniti v osmih dneh razen, če se ne dogovorimo drugače. Prav tako škodo saniramo v dogovoru z vami, saj ne bi bilo smiselno s sanacijo povzročati dodatne škode. Vse je stvar dogovora.

In še nekaj okoli baliranega sena, ki ga kmetje puščate na, ali ob travnikih:

Tudi bale sena je potrebno ustrezno zavarovati, ali pa odpeljati s travnikov. Če  bale niso zavarovane, vsaj pokrite naj bi bile, se jih kaj kmalu lotijo razni glodavci, kune, lisice, krokarji in drugi mrhovinarji itd. Ker se tudi v primerih škode na baliranem senu kmetje obračate na LD za povračilo škode, vas obveščamo, da bomo škodo lahko nadomestili le v primeru, da je bilo balirano seno ustrezno zavarovano.

V primeru, da bale poškoduje medved, pa je za oceno in povračilo škode pristojna država. Ogled opravljajo gozdarji območne enote, katere tudi obvestite o nastali škodi, ki jo je povzročil medveh. Lahko pa obvestite nas in jih bomo obvestitli mi, saj tudi sodelujemo pri ogledu škode.

Ker imate na kmetijah tudi domače prašiče, menimo, da je prav, da napišemo tudi nekaj okoli APK ( Afriška prašičja kuga ). APK je lahko smrtonosna za divje in tudi domače prašiče. Na druge živali pa se ne prenaša, pa tudi na človeka se ne prenaša. Zaradi tega vam priporočamo maksimalno previdnost ob morebitni najdbi poginulega divjega prašiča. Nikakor se mu ne približujte, se ga dotikajte ali premikajte. O najdbi takoj obvestite LD. Za ostalo bomo poskrbeli mi.

Po prihodu domov, svojo obutev in oblačila razkužite. Nikakor, z nerazkuženimi obuvali ali obleko, ne vstopajte v hlev, kjer imate domače prašiče.

Vse potrebno okoli APK najdete tudi na spletu.

Upamo, da smo, v teh nekaj vrsticah, pojasnili nekatere nejasnosti, ki se pojavljajo okoli škod po divjadi. Če pa koga še kaj zanima, je vse potrebno lepo napisano na spletni strani LZS, pa tudi člani naše komisije za oceno škode po divjadi, vam bodo z veseljem dali potrebna pojasnila.

Naj na zaključku navedemo še to, da se imate, ob vsakem nestrinjanu z oceno škode ali sanacijo škode, možnost pritožiti na MKGP, ali nenazadnje, v roku treh let vložiti tožbo proti LD. Upamo, da do takih primerov ne bo prihajalo, saj menimo, da bomo le  s skupnimi močmi uspeli divjadi preprečiti uničevanje vaših kmetijskih zemljišč in pašnikov in s tem povzročanje škode. Prosimo vas za strpnost pri reševanju težav in se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Lovski zdravo!                                                                  LD Porezen Cerkno