Objava seznama oddanih evidenčnih naročil za leto 2017

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* objavlja seznam o evidenčnih naročilih:

  • ki so bila oddana od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na splošnem ali infrastrukturnem področju in
  • katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.