Objava rezultatov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov  najetih stanovanjskih  kreditov  občanov  Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov  občanov  Občine Cerkno v letu 2022 , objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Objava rezultatov (.docx datoteka)