Občina Cerkno opremila Bevkovo knjižnico v Cerknem s sodobnimi računalniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 25/08 objavilo Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Občina Cerkno se je prijavila na razpis in pridobila sredstva v višini 3.754 EUR oz. 67% sredstev, ki so bila potrebna za nakup računalnikov za opremo Bevkove knjižnice Cerkno.

Projekt opreme Bevkove knjižnice Cerkno je zajemal vzpostavitev štirih delovnih postaj z dostopom do interneta, vključno z namestitivijo mrežnega tiskalnika in čitalnika, s ciljem razširitve ponudbe v Bevkovi knjižnici Cerkno in uporabnikom ponuditi najsodobnejšo strojno in programsko računalniško opremo.

Dosedanja oprema Bevkove knjižnice Cerkno z računalniki ni bila najboljša, saj je bil uporabnikom na voljo le en starejši računalnik, ki ni več omogočal zadovoljivega dela. V letu 2007 je Občina Cerkno investirala v povečanje prostorskih kapacitet knjižnice in s to širitvijo pridobila tudi prostor za računalniški kotiček. Računalniške delovne postaje, ki bodo sedaj na voljo uporabnikom v tem kotičku, bodo omogočale celovito uporabo računalnika (MS office, dostop do interneta, možnost tiska, skeniranja), omogočena bo uporaba računalnika in dostop do interneta tudi občanom, ki ga ne morejo imeti doma (starejši, socialno šibkejši, bele lise pri dostopu do omrežja…).

Skupna vrednost investicije je znašala 5.645 EUR, od tega se bo 3.754 EUR pokrilo s sredstvi iz javnega razpisa Ministrstva za kulturo, 1.891 EUR proračunskih sredstev pa bo primaknila Občina Cerkno.

Marjeta Simonič