Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem

 
 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec
Vrednost celotnega projekta: 49.906,84 EUR
Sofinanciranje projekta: 32.725,78 EUR
Trajanje projekta: 11. 09. 2017 – 31. 12. 2018

Povzetek:

Namen, s katerim so občine pristopile k temu projektu, je bil spodbuditi mlade, ženske, brezposelne in druge ranljive skupine v vseh treh občinah, da se aktivneje vključijo v življenje v lokalni skupnosti ter s tem izboljšajo svoj položaj v družbi.

Aktivnosti:

 • priprava in izvajanje 11. začetnih animacijskih delavnic,
 • izvajanje pilotnega programa v 11. naseljih,
 • evalvacija programa,
 • izvajanje promocijskih aktivnosti.

Rezultati:

 • priprava in izvedba 11 začetnih animacijskih delavnic,
 • izvedba pilotnega programa v 11 naseljih,
 • evalvacija programa,
 • izvedene promocijske aktivnosti,
 • število vključenih posameznikov: vsaj 50,
 • število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: 1,
 • število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije: 4,
 • število podprtih partnerstev: 1,
 • število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 50,
 • število zaključenih operacij: 1.

Cilji:

Cilj projekta je aktivirati potenciale ranljivih skupin, kar je v skladu s strategijo lokalnega razvoja. V okviru skupnega projekta so predvidena srečanja, izobraževanja in študijski krožki, ki bodo vključevali različne ciljne ranljive skupine in ki bodo organizirani na osnovi želja in potreb posameznih ranljivih skupin.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.