Ureditev javnega otroškega igrišča v Cerknem

Za ureditev javnega otroškega igrišča so predvidena sredstva v višini 60.000 EUR. Občina Cerkno, kakor tudi vse ostale občine Severne Primorske, v letu 2012 niso uspele na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato naj bi v letu 2013 Občina sama izvedla investicijo prek javnega razpisa.