Podeželje ima več

Nova prodajna mesta – pet tržničnih hišic smo dobili tudi v Občini Cerkno in sicer na trgu pred cerkvijo sv. Ane. S tem so omogočeni boljši pogoji za delovanje Kmečke tržnice, zato si lahko obetamo tudi boljšo ponudbo pridelkov in izdelkov, ki jih bodo domačini lahko v prihodnje kupili tudi večkrat, ne le enkrat mesečno.
Ker je povpraševanje po lokalnih produktih vse večje in ker organizatorji prireditev kažejo velik interes po vključevanju lokalnih ponudnikov v svoje prireditve, smo pripravili koncept »potujoče Kmečke tržnice«. Tako je Kmečka tržnica že gostovala v Krajinskem parku Zgornja Idrijca ter na nekaterih prireditvah v Idriji, v prihodnje pa si obetamo še več takih gostovanj.
V projekt je bila vključena raziskava oziroma anketa, ki jo je opravilo Sadjarsko društvo Cerkno Idrija med svojimi člani. Cilj raziskave je bil dobiti izsledke o cerkljanskem kisu, ki je prepoznaven produkt območja.
Projekt Podeželje ima več je pomembno prispeval k nadgradnji predhodnega dela na področju razvoja in prepoznavnosti lokalnih produktov, prenosu dobre prakse na območje Kanala z okolico ter možnosti razvoja ekološkega kmetijstva na območju.