Intesi

Projekt INTESI – celostnim strategijam za zagotavljanje storitev splošnega pomena naproti
Območje idrijsko-cerkljanskega je od decembra 2015 kot testno območje vključeno v projekt INTESI. Gre za projekt v okviru transnacionalnega programa teritorialnega sodelovanja Območje Alp, ki omogoča sodelovanje alpskih regij pri reševanju skupnih problemov, kot so na primer demografske spremembe, dostopnost, varovanje naravne in kulturne dediščine in drugi. Projekt INTESI, v katerega je vključenih deset partnerjev iz petih evropskih držav (Avstrija, Francija, Italija, Švica in Slovenija), je namenjen pregledu, pripravi in prenovi celostnih prostorskih strategij za zagotavljanje storitev splošnega pomena, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo in javni transport. V triletnem obdobju od decembra 2015 do novembra 2018 bo slovenski partner v projektu – Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani – na območju izvedel različne aktivnosti, kot so na primer analiza zadovoljstva glede oskrbe s splošnimi storitvami, dve pilotni aktivnosti; ena bo namenjena izboljšanju storitev za oskrbo starejših in ena oskrbi z osnovnimi dobrinami (trgovine z živili, pošta, banka…). Iz regije so v projekt kot opazovalci vključeni Razvojni svet goriške regije, Občina Idrija, Občina Cerkno, Varstveno-delovni center Vrhnika – Idrija, Center za socialno delo Idrija, z nacionalne ravni pa Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, saj bodo izsledki projekta vključeni tudi v pripravo prenovljene Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Projektni partnerji, kot so italijanska regija Lombardija, avstrijska dežela Tirolska, švicarski center za gorske regije SAB, bodo območje obiskali v času od 28. junija do 1. julija. V tem času bo v Idriji potekala delavnica z lokalnimi deležniki z namenom predstavitve projekta in ocene stanja storitve splošnega pomena na območju idrijsko-cerkljanskega, v Cerknem pa sestanek projektnih partnerjev, na katerem se bi bodo ogledali tudi bolnišnico Franjo in Dom upokojencev Idrija. Več informacij o projektu na www.intesi.at oziroma pri slovenskem partnerju.

Naja Marot