Interbike

Namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Projektni partnerji bodo določili glavno traso, ki bo potekala od Ravenne do Kranjske gore. Ob zaključku projekta naj bi jo bilo možno v celoti prepotovati s kolesom. Na odsekih, kjer kolesarskih poti ne bo, bodo predvideni prevozi koles z drugimi prevoznimi sredstvi (vlakom, avtobusom). Osem slovenskih občin (Koper, Hrpelje-Kozina, Cerkno, Komen, Brda, Miren-Kostanjevica, Kobarid in Kranjska gora) in osem italijanskih pokrajin (Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna) bo zgradilo manjkajoče odseke kolesarskih poti, ki se bodo navezovali na glavno traso, ali pripravilo gradbeno dokumentacijo, uredilo bo počivališča za kolesarje in ostalo spremljajočo infrastrukturo.
Za občino Cerkno znaša vrednost projekta 72.800 EUR, od česar bo potrebno lastno sofinanciranje v višini 3.640 EUR. Projekt se izvaja v letih 2012–2014. V prvi fazi programa se je že nabavilo 9 koles z opremo. V nadaljevanju bo v parku za kapelico na glavnem trgu v Cerknem obstoječi objekt spremenjen v kolesarnico s kolesarsko info točko, kjer bo potekala izposoja koles. Trenutno je na Upravni enoti Idrija vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.