Formica Cerkno – Idrija – Logatec

 
 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec
Vrednost celotnega projekta: 42.388,98 EUR
Sofinanciranje projekta: 27.796,06 EUR
Trajanje projekta: 01. 06. 2017 – 31. 12. 2017

Povzetek:

Osnovni razlog za projekt je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.

Aktivnosti:

 • delo z zainteresiranimi posamezniki: identificirani posamezniki, motivirani za delo, ugotovljene njihove potrebe, vzpostavljeno sodelovanje z njimi,
 • zagon dejavnost v za to namenjenem prostoru,
 • izvajanje mentorstev potencialnim podjetnikom in uporabnikom prostora,
 • izvajanje specialnih svetovanj,
 • organiziranje splošnih podjetniških izobraževanj za uporabnike in ostale,
 • izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti,
 • organiziranje in izvajanje 2 dogodkov za javnost,
 • izdelava skupne spletne strani,
 • Cerkno že ima določen prostor za coworking v okviru stavbe VCC, zato dodatno za Cerkno: nakup tiskalnika in kopirnega stroja ter ostale potrebne pisarniške opreme, izvajanje dodatnih specialističnih svetovanj in sofinanciranje aktivnosti uporabnikov prostora,
 • Logatec: nakup potrebne pisarniške in računalniške opreme,
 • Idrija: iskanje primerne lokacije za dejavnost coworkinga, izris ureditve prostora ter ureditev prostora.

Rezultati:

 • delo z zainteresiranimi posamezniki: identificirani posamezniki, motivirani za delo, ugotovljene   njihove potrebe, vzpostavljeno sodelovanje z njimi,
 • zagon dejavnost v za to namenjenem prostoru,
 • izvedena mentorstva potencialnim podjetnikom in uporabnikom prostora,
 • izvedena specialna svetovanja,
 • organizirana splošna podjetniška izobraževanja za uporabnike in ostale,
 • izvedene skupne promocijske aktivnosti,
 • organizacija in izvedba 2 dogodkov za javnost,
 • izdelana skupno spletno stran,
 • Cerkno že ima določen prostor za coworking v okviru stavbe VCC, zato dodatno za Cerkno: nakup tiskalnika in kopirnega stroja ter ostale potrebne pisarniške opreme, izvedena dodatna specialistična svetovanja in sofinanciranje aktivnosti uporabnikov prostora,
 • Logatec: nakup potrebne pisarniške in računalniške opreme,
 • Idrija: najdena primerna lokacija za dejavnost coworkinga, izris ureditve prostora ter ureditev prostora,
 • število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest: 1,
 • število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije: 3,
 • število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 1.000,
 • število podprtih partnerstev: 4,
 • število zaključenih operacij: 1.

Cilji operacije:

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje 3 coworking prostorov na območju LAS s CILjem – v Cerknem, Idriji in v Logatcu, omogočiti njihov zagon, nuditi mentorstvo in izobraževanja uporabnikom teh prostorov ter izvajati različne promocijske aktivnosti.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.