FORMICA 5 CERKNO – IDRIJA – LOGATEC

 
 

Osnovne informacije o projektu

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Vrednost celotne operacije: 180.531,30 EUR

Sofinanciranje operacije s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj: 106.779,47 EUR

Trajanje operacije: junij 2022 – junij 2023

Viri sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Povzetek

Izhodišče projekta in njegov namen:

Projekt izhaja iz zaznanih potreb na območju, saj zajema vsebine, ki so bile v lokalnem okolju prepoznane kot prednostne za izvedbo v okviru strategije LAS s Ciljem.

Vsa tri območja (občine Cerkno, Idrija, Logatec) želijo vzpostaviti pilotni produkt, vezan na kolesarski turizem, kar je bilo prepoznano kot aktualno za območje LAS s CILjem. Prepoznana je tudi potreba po izdelavi letakov s turistično vsebino, z namenom, da se produkt predstavi obiskovalcem območja. Predstavitev domačinom bo potekala preko vključevanja mladih, ki so prepoznani kot ranljiva skupina in jim bo grbinasti poligon omogočil kakovostno preživljanje prostega časa, zato se kaže priprava projekta na celotnem območju vključenih občin kot dobra možnost tudi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Aktivnosti in pričakovani rezultati

Operacija bo potekala v eni fazi in sicer v času od 13. 6. 2022 do 30. 6. 2023.

Predvidene aktivnosti so:

  • izvedba investicij v infrastrukturo: gradnja grbinastih poligonov, nakup montažnega koloparka in urbane opreme,
  • priprava vsebin za turistične produkte in tisk letakov,
  • izvedba pilotnih aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
  • izvedba promocijskih aktivnosti.

Pričakovani rezultati: izvedena 2 grbinasta poligona (Idrija, Cerkno), nabavljen montažni kolopark (Logatec), pripravljene vsebine za turistične produkte, izdelani in natisnjeni 3 letaki, izvedeni različni dogodki za ranljive skupine, izvedene različne promocijske aktivnosti.

Cilji operacije

Cilji projekta so sledeči:

  • razvoj novega skupnega kolesarskega turističnega produkta z izvedbo kolesarskih poligonov in različnih vsebin za ranljive skupine.

Prispevek k ciljem SLR: projekt prispeva k naslednjim ciljem iz Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem:

  • vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest: razvit bo nov turistični produkt za kolesarski turizem,
  • izboljšati kakovost življenja na podeželju: kakovost življenja se bo izboljšala z ureditvijo grbinastih poligonov, saj bodo omogočili kakovostno preživljanje prostega časa,
  • aktivirati potenciale ranljivih skupin: izvedeni bodo dogodki za otroke, mlade in druge ranljive skupine.

Več informacij dobite na: www.eu-skladi.si in na http://las-sciljem.si/.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.