Dobimo se na tržnici – skupno trženje lokalnih produktov Cerkno – Idrija – Logatec

 
 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec
Vrednost celotnega projekta: 31.934,71 EUR
Sofinanciranje projekta: 20.940,79 EUR
Trajanje projekta: 21. 07. 2017 – 31. 12. 2017

Povzetek:

Glavni namen operacije je prispevati k vzpostavitvi pogojev za oblikovanje novih delovnih mest na našem območju. To bo doseženo z delom na oblikovanju, razvoju in promociji ponudbe lokalnih produktov in izdelkov, povezovanjem ponudnikov in motiviranju novih, njihovem mentoriranju in stalnem izobraževanju, z organizacijo različnih promocijskih dogodkov, izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, iskanjem skupnega upravljavca vseh treh tržnic itd.

Aktivnosti:

Glavni namen predlagane operacije je prispevati k vzpostavitvi pogojev za oblikovanje novih delovnih mest na našem območju. To želimo doseči s sledečimi aktivnostmi:

 • z vzpostavitvijo kakovostnih lokalnih tržnic in njihovim skupnim upravljanjem,
 • z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture in opreme za delovanje lokalnih tržnic,
 • z razvojem in izvajanjem dejavnosti lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki,
 • s promocijo kratkih verig, lokalne pridelave, zdravega načina življenja in prehranjevanja, ekološkega kmetovanja,
 • s strokovnim in partnerskim sodelovanjem z dobavitelji,
 • s partnerskim sodelovanjem z odjemalci, ki bo gradil na graditvi zaupanja lokalni ponudbi s strani kupcev,
 • z vzpostavitvijo sodelovanja z javnimi institucijami in lokalnimi gostinci kot potencialnimi kupci, ter z lokalnimi društvi,
 • s povezovanjem vseh ponudnikov na območju,
 • z izvajanjem skupnih marketinških in promocijskih aktivnosti.

Rezultati:

Rezultati, ki jih pričakujemo od projekta, so sledeči: pridobiti nove lokalne ponudnike in jim nuditi mentorstvo in izobraževanje, delati z obstoječimi ponudniki, jim stati ob strani pri njihovem nadaljnjem razvoju in nuditi možnost dodatnega izobraževanja, organizirati 3 večje promocijske dogodke in 6 manjših dogodkov, preveriti pogoje za vzpostavitev spletne trgovine, izvesti različne promocijske aktivnosti prek lokalnih medijev, začeti z izvajanjem aktivnosti za pridobitev skupnega upravljavca tržnic, v Logatcu in Cerknem nabaviti skupno 9 stojnic (5 za Logatec, 4 za Cerkno) za izvedbo lokalnih tržnic, v Cerknem operativno izvajati tržnico, posodobiti opremo v pokriti tržnici v Idriji ter dodatno v Idriji izvesti 4 izobraževalne dogodke za potrošnike.

Cilji operacije:

 • pridobiti nove lokalne ponudnike, delo z njimi, mentorstvo in izobraževanje,
 • delati z obstoječimi ponudniki, njihov nadaljnji razvoj,
 • organizirati 3 večje promocijske dogodke in 6 manjših dogodkov,
 • pripraviti skupno spletno stran,
 • preveriti pogoje za vzpostavitev spletne trgovine,
 • izvesti različne promocijske aktivnosti preko lokalnih medijev,
 • začeti z izvajanjem aktivnosti za pridobitev skupnega upravljavca tržnic,
 • v Logatcu in Cerknem nabaviti skupno 9 stojnic (5 za Logatec, 4 za Cerkno) za izvedbo lokalnih tržnic
 • v Cerknem operativno izvajati tržnico predvidoma 2-krat na mesec,
 • posodobiti opremo v pokriti tržnici v Idriji,
 • dodatno za Idrijo izvesti 4 izobraževalne dogodke za potrošnike na temo lokalne hrane ter posodobiti opremo v pokriti tržnici v Idriji,
 • uspešno koordinirati projekt.

S projektom želimo povezati lokalne ponudnike, motivirati in animirati nove ponudnike, stalno bogatiti in nadgraditi lokalno ponudbo, nuditi izobraževanje in mentorsko podporo obstoječim in novim ponudnikom, skupno promovirati lokalne tržnice in lokalno ponudbo ter zagotoviti ustrezno opremo tržnic v Cerknem, Idriji in Logatcu.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.